Hem

Välkommen till Sproge!

Sproge Hembygdsförening samlar på dessa sidor information om Sproge socken, hembygdsföreningens arbete och aktiviteter i Sproge och närliggande bygder.

Sproge Hembygdsförening ingår i Gotlands Hembygdsförbund, läs mer här:  www.hembygd.se/gotland

 

Aktuellt

Kallelse till Sproge Eksta Röda korsets kretsstämma


Den kommer att äga rum den 24 Februari kl 19.00

Pga av pandemin kommer mötet att genomföras digitalt, via mötesverktyget Zoom.


Anmäl dig till Kristina Snoder senast 15 februari via telefon 0760515285

eller E-post ksnoder@hotmail.com

Efter anmälan kommer du att få ett bekräftelsesvar och en länk till mötet.


Du deltar via dator, platta/padda eller mobiltelefon. Om du inte har något av detta finns det möjlighet att iåna en dator och få tekninskt stöd. Givetvis med Coronasäkra avstånd.