Medlemskap

Bli medlem i Sproge hembygdsförening!

Sproge Hembygdsförening har för närvarande ca 60 betalande medlemmar men ser gärna fler!


Vi anordnar olika aktiviteter under året och förmedlar skrifter och tröjor från Sproge. Medlemmar som bor i Sproge får information direkt i postlådan, till övriga sänder vi per post/e-post. 


Årsavgiften är 50 kr/person eller 100 kr/familj och betalas till vårt postgirokonto:


Sproge Hbf Pg 532155-9

Eller Swish 1233971025


Kom ihåg att ange namn och adress och gärna din e-postadress också!


Om du har frågor kring ditt medlemskap eller betalningen kan du höra av dig till vår kassör:

Ruth Allgarde, tel. 48 50 45 eller e-post ruthallgarde@hotmail.com


Sproge-skrifter


Sture Norrby

2014


Sture har själv skrivit om sina barndomsår på 1940- och 50-talet

i Sproge.


60:-


Sproge skola

2012


En historik i ord och bild om skolan som fanns 1878-1964.


60:-


Såjdebränningg  bei Kruse

2012


Tvåspråkig fotobok om tjärbränning - på svenska och gutamål.

 

200:-


Haimgärde tankar

2009


Bo Perssons "Klokskap u kluruhäitar fran Sprauge".


60:-


Från Gutabygd 2016


Gotlands hembygdsförbunds årsbok.


100:- för våra medlemmar,

150:- för övriga.

Den skrift vi senast producerat delas ut gratis till nya medlemmar!


För att köpa skrifter kan du kontakta

Ruth Allgarde, Göran Olofsson eller någon annan i styrelsen

(se kontaktuppgifter under Styrelse/kontakt)