Styrelse/Kontakt

Hembygdsföreningens styrelse 2021


Styrelsen sammanträder 4-5 gånger per år. Vi arrangerar föreningens aktiviteter, representerar föreningen i olika sammanhang och verkar på olika sätt för att hålla Sproge-bygdens kultur och historia levande. Årsmöte hålls i februari/mars.

Ordförande

Anki Larsson

Sproge Hexarve 611

623 44 Klintehamn

Tel. 0730-263669 el 48 52 50

larssonanki66@gmail.com


Sekreterare

Bo Olovsson

Sproge Tjängdarve 226

623 44 Klintehamn

Tel. 24 11 20

bo.olovsson@telia.com


Ledamot

Tommy Gunnarsson

Sproge Snoder 839A

623 44 Klintehamn

Tel. 48 50 55

annelietommy@hotmail.com


Suppleant, hemsidesansvarig

Edit Olofsson

Sproge Tjängdarve

623 44 Klintehamn

Tel. 0737047517

Vice ordförande

Johan Edberg

Sproge Kruse 430

623 44 Klintehamn

Tel. 48 52 64

edberg.sproge@telia.se


Kassör

Ruth Allgarde

Sproge Alvegårde 411

623 44 Klintehamn

Tel. 076-1107195

ruthallgarde@hotmail.com


Ledamot, hemsideansvarig

Göran Olossson

Sproge St Norrgårde 210

623 44 Klintehamn

Tel. 070-2777982Suppleant

Tanja Hallviden

Sproge ...

623 44 Klintehamn

Tel. 0723178815

tanja@xxxx.com

Webmaster

Om du har frågor, förslag eller bidrag till hemsidan är du välkommen att ta kontakt:

Anki Larsson

0498-48 52 50 el 0730263669

webmaster@sprogehbf.se

Verksamhetsberättelser

Här kan du läsa om föreningens verksamhet sedan 2004.

 

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Årsmötesprotokoll

Här finns våra årsmötesprotokoll.

2019

2019:2

2018

2016

2015

2014

2013

2011

...

2006

2005